dataskydd

Dataskydd

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken obligatoriskt enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information lämnas under efterföljande behandlingar.
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler 
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information.  
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen utförs på basis av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR utifrån vårt övervägande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande. 
Kontakt

Ansvarsfull person
Kontakta oss om du vill. Ansvarig för databehandling är: ChimpyToys Ägare Ceyda Solak, Gutenbergstraße 5c, 24558 Henstedt-Ulzburg Tyskland, 040 334 87 916, info@chimpytoys.de


Initiativkontakt från kund via mail
Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om kontakten används för att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om du är intresserad av att köpa, lägga ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan har slutits mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.
Insamling och handläggning vid användning av kontaktformuläret 
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.
Om kontakten används för att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om du är intresserad av att köpa, lägga ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan har slutits mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR. Om kontakt tas av andra skäl, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Kundkonto      Beställningar      

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Databehandlingen tjänar syftet att förbättra din köpupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen utförs på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan dess återkallelse. Ditt kundkonto kommer då att raderas.


Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter vid beställning 
När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med dig.  
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer du valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.


Betaltjänstleverantör      

Användning av PayPal
Vi använder PayPal-betalningstjänsten från PayPal (Europe) S.à.r.l. på vår webbplats. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig betalning via betaltjänsten. Genom att välja och använda betalning via PayPal kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att överföras till PayPal för att kunna uppfylla avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling utförs på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR.

Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals sekretesspolicy. Du kan hitta dessa på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Småkakor 

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. 

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. 

Du kan ta reda på hur du kan hantera cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive att avaktivera dem) genom att använda länkarna nedan: 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 /windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne) 
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/ safari/hantera-cookies-och-webbplatsdata-sfri11471/mac) 


Tekniskt nödvändiga cookies 
Om inget annat anges i dataskyddsdeklarationen nedan, använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du byter sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring. 

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25, stycke 2 TTDSG. Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 Stycke 1 bokstav f i GDPR på grund av vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande. 
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som hänför sig till just din situation.


analys      

Användning av Google Analytics
På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhålls på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Följande information kan samlas in bland annat: IP-adress, datum och tid för sidåtkomst, klicksökväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder, besökta sidor, hänvisnings-URL (webbplats genom vilken du kommer åt vår webbplats) , platsdata, inköpsaktiviteter. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan Google-data.
Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och webbsignaler som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras på detta sätt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https:/ /policies.google.com/privacy/frameworks) och https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (https://business.safety.google/adsprocessorterms/). Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Din data kan länkas av Google med annan data, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU-medlemsstater eller i andra avtalsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av § 25 Stycke 1 Mening 1 TTDSG i förening med Artikel 6 Stycke 1 Bokstav a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) och på https://policies.google.com/technologies/cookies ?hl= de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).


De berördas rättigheter och lagringstid

Lagringstid
Efter att avtalet har behandlats fullt ut, kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperiodens varaktighet, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att tidsfristen har löpt ut, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du rätt till följande rättigheter i enlighet med artiklarna 15 till 20 i GDPR: rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.
Dessutom har du enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR rätt att invända mot behandling baserat på artikel 6 punkt 1 f GDPR, samt mot behandling i syfte att direktreklam.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas lagligt.

Du kan framföra ett klagomål till bland annat den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du når med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Oberoende statligt centrum för dataskydd Schleswig-Holstein
PB 71 16
24171 Kiel
Tel.: +49 431 9881200
Fax: +49 431 9881223
E-post: mail@datenschutzzentrum.de

Rätt att invända
Om den personuppgiftsbehandling som anges här är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med framtida verkan av skäl som härrör från din speciella situation.
När du har invänt kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

"Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att fånga hur du använder och interagerar med vår webbplats genom beteendemätningar, värmekartor och sessionsuppspelning för att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Användningsdata för webbplatsen samlas in med hjälp av cookies från första och tredje part och annan spårningsteknik för att fastställa populariteten för produkter/tjänster och onlineaktivitet. Dessutom använder vi denna information för webbplatsoptimering, bedrägeri-/säkerhetssyften och reklam. För mer information om hur Microsoft samlar in och använder din data, besök  Microsofts sekretesspolicy."

senast uppdaterad: 29 november 2022