gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens noch wettelijk, noch contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden 
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.  
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod. 
Contact

Verantwoordelijk persoon
Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: ChimpyToys Eigenaar Ceyda Solak, Gutenbergstraße 5c, 24558 Henstedt-Ulzburg Duitsland, 040 334 87 916, info@chimpytoys.de


Initiatiefcontact van de klant via e-mail
Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het doen van een aanbieding) of betrekking heeft op een overeenkomst die al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het doen van een aanbieding) of betrekking heeft op een overeenkomst die al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Klantaccount      Bestellingen      

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen 
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.  
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.


Betaaldienstverlener      

Gebruik van PayPal
Wij maken op onze website gebruik van de PayPal-betalingsservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Op alle PayPal-transacties is het PayPal-privacybeleid van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Koekjes 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. 

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. 

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan) kunt u vinden via onderstaande links: 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 /windows-internet-explorer-verwijderen-beheer-cookies) 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne) 
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/ safari/cookies-en-websitegegevens beheren-sfri11471/mac) 


Technisch noodzakelijke cookies 
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. 

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 lid 2 TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod. 
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.


analyse      

Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website waarmee u onze website bezoekt) , locatiegegevens, inkoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbakens die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https:/ /policies.google.com/privacy/frameworks) en https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (https://business.safety.google/adsprocessorterms/). Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 lid 1 letter a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) of op https: //www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) en op https://policies.google.com/technologies/cookies ?hl= de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).


Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u hiermee akkoord bent gegaan. voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u conform de artikelen 15 tot en met 20 AVG recht op de volgende rechten: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Onafhankelijk Staatscentrum voor Gegevensbescherming Sleeswijk-Holstein
Postbus 71 16
24171 Kiel
Tel.: +49 431 9881200
Fax: +49 431 9881223
E-mail: mail@datenschutzzentrum.de

Recht om bezwaar te maken
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat u bezwaar heeft gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

"We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee communiceert door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en advertenties. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft."

laatst bijgewerkt: 29 november 2022