veri koruması

Veri koruması

Aşağıda aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinizin sağlanması kanunen veya sözleşme gereği zorunlu olmadığı gibi bir sözleşmenin kurulması için de gerekli değildir. Verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Bunu sağlamamanın hiçbir sonucu yoktur. Bu yalnızca sonraki işleme işlemleri sırasında başka hiçbir bilgi sağlanmadığı takdirde geçerlidir.
“Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.


Sunucu günlük dosyaları 
Web sitelerimizi herhangi bir kişisel bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz.  
Web sitemize her eriştiğinizde, kullanım verileri bize veya web sunucumuza/BT hizmet sağlayıcımıza İnternet tarayıcınız aracılığıyla iletilir ve günlük verilerinde (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) saklanır. Saklanan bu veriler, örneğin erişilen sayfanın adını, erişim tarihini ve saatini, IP adresini, aktarılan veri miktarını ve talepte bulunan sağlayıcıyı içerir. İşleme, web sitemizin sorunsuz çalışmasını sağlamaya ve teklifimizi geliştirmeye yönelik öncelikli meşru menfaatimiz nedeniyle, GDPR Madde 6 Paragraf 1, bent f uyarınca gerçekleştirilir. 
Temas etmek

Sorumluluk sahibi kişi
Dilerseniz bizimle iletişime geçin. Verilerin işlenmesinden sorumlu kişi: ChimpyToys Sahibi Ceyda Solak, Gutenbergstraße 5c, 24558 Henstedt-Ulzburg Almanya, 040 334 87 916, info@chimpytoys.de


Müşteriden e-posta yoluyla girişimsel iletişim
Bizimle e-posta yoluyla iş bağlantısı başlatırsanız, kişisel verilerinizi (isim, e-posta adresi, mesaj metni) yalnızca sizin tarafınızdan sağlanan ölçüde toplayacağız. Veri işleme, iletişim talebinizin işlenmesine ve yanıtlanmasına hizmet eder.
İrtibat sözleşme öncesi tedbirlerin (örneğin, satın almayla ilgileniyorsanız, bir teklif hazırlamakla ilgileniyorsanız tavsiye) yerine getirilmesine hizmet ediyorsa veya sizinle aramızda halihazırda akdedilmiş bir sözleşmeyle ilgiliyse, bu veri işleme Madde uyarınca gerçekleştirilir. 6 Paragraf 1 Mektup b GDPR.
Başka nedenlerle iletişim kurulursa, talebinizi işlemek ve yanıtlamak konusundaki öncelikli meşru menfaatimiz nedeniyle bu veri işleme, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca gerçekleştirilir. Bu durumda, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesine GDPR Madde 6 Paragraf 1 Fıkra f uyarınca istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.
E-posta adresinizi yalnızca isteğinizi işleme koymak için kullanırız. Daha sonra işlenmesine ve kullanılmasına izin vermediğiniz sürece verileriniz yasal saklama sürelerine uygun olarak silinecektir.
İletişim formunu kullanırken toplama ve işleme 
İletişim formunu kullandığınızda kişisel verilerinizi (isim, e-posta adresi, mesaj metni) yalnızca tarafınızca sağlanan ölçüde topluyoruz. Veri işleme, iletişim kurma amacına hizmet eder.
İletişimin sözleşme öncesi önlemlerin (örneğin, satın almakla ilgileniyorsanız tavsiyede bulunmak, teklifte bulunmak) gerçekleştirilmesi için kullanılması veya sizinle aramızda halihazırda akdedilmiş bir sözleşmeyle ilgili olması durumunda, bu veri işleme, aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir: Madde 6 Paragraf 1 Mektup b GDPR. Başka nedenlerle iletişim kurulursa, talebinizi işlemek ve yanıtlamak konusundaki öncelikli meşru menfaatimiz nedeniyle bu veri işleme, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca gerçekleştirilir. Bu durumda, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesine GDPR Madde 6 Paragraf 1 Fıkra f uyarınca istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. E-posta adresinizi yalnızca isteğinizi işleme koymak için kullanırız. Daha sonra işlenmesine ve kullanılmasına izin vermediğiniz sürece verileriniz yasal saklama sürelerine uygun olarak silinecektir.


Müşteri hesabı      Siparişler      

Müşteri hesabı
Müşteri hesabı açtığınızda kişisel verilerinizi burada belirtilen ölçüde topluyoruz. Veri işleme, alışveriş deneyiminizi iyileştirme ve sipariş işlemeyi basitleştirme amacına hizmet eder. İşleme, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a Bendi uyarınca sizin onayınızla gerçekleştirilir. Bize bildirimde bulunarak istediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz; bu durum, iptal edilmeden önce onayınıza dayalı olarak gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez. Daha sonra müşteri hesabınız silinecektir.


Sipariş verirken kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması 
Sipariş verdiğinizde, kişisel verilerinizi yalnızca siparişinizi yerine getirmek, işleme koymak ve sorularınızı işleme koymak için gerekli olduğu ölçüde topluyor ve işleriz. Verilerin sağlanması sözleşmenin imzalanması için gereklidir. Bunun sağlanmaması, sözleşmenin imzalanmamasına neden olacaktır. İşleme, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca gerçekleştirilir ve sizinle yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir.  
Verileriniz, örneğin seçtiğiniz nakliye şirketlerine ve dropshipping sağlayıcılarına, ödeme hizmeti sağlayıcılarına, sipariş işleme hizmet sağlayıcılarına ve BT hizmet sağlayıcılarına iletilecektir. Her durumda yasal gerekliliklere kesinlikle uyuyoruz. Veri aktarım miktarı minimumla sınırlıdır.


Ödeme hizmeti sağlayıcısı      

PayPal'ın kullanımı
Web sitemizde PayPal (Avrupa) S.à.r.l.'nin PayPal ödeme hizmetini kullanıyoruz. ve Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lüksemburg; “PayPal”). Veri işleme, size ödeme hizmeti aracılığıyla ödeme sunabilme amacına hizmet eder. PayPal ile ödeme seçildiğinde ve kullanıldığında, seçilen ödeme yöntemini kullanarak sizinle yapılan sözleşmeyi yerine getirebilmek için ödeme işlemi için gereken veriler PayPal'a iletilecektir. Bu işleme GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b esas alınarak gerçekleştirilir.

Tüm PayPal işlemleri PayPal Gizlilik Politikasına tabidir. Bunları https://www.Paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full) adresinde bulabilirsiniz.

Kurabiye 

Web sitemiz çerezleri kullanır. Çerezler, İnternet tarayıcısında veya kullanıcının bilgisayar sistemindeki İnternet tarayıcısı tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesine eriştiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesine tekrar erişildiğinde tarayıcının benzersiz şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan karakteristik bir dize içerir. 

Çerezler bilgisayarınızda saklanır. Bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sizdedir. İnternet tarayıcınızda uygun teknik ayarları seçerek, çerezler ayarlanmadan önce bildirim alabilir ve bunları kabul edip etmeyeceğinize, çerezlerin saklanmasını ve içerdikleri verilerin aktarımını engelleyip engellemeyeceğinize bireysel olarak karar verebilirsiniz. Halihazırda kaydedilmiş olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Ancak bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. 

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak çerezleri en önemli tarayıcılarda (devre dışı bırakmak dahil) nasıl yönetebileceğinizi öğrenebilirsiniz: 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442) /windows-internet-explorer-silme-yönetme-çerezleri) 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne) 
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/ safari/çerezleri-ve-web sitesi-verilerini-yönet-sfri11471/mac) 


Teknik olarak gerekli çerezler 
Aşağıdaki veri koruma beyanında aksi belirtilmediği sürece, teknik olarak gerekli olan bu çerezleri yalnızca teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli kılmak amacıyla kullanırız. Çerezler ayrıca sistemlerimizin siz sayfaları değiştirdikten sonra bile tarayıcınızı tanımasına ve size hizmet sunmasına olanak tanır. Web sitemizin bazı işlevleri çerezlerin kullanımı olmadan sunulamaz. Bunun için tarayıcının sayfa değişikliğinden sonra bile tanınması gerekir. 

Çerezlerin veya benzer teknolojilerin kullanımı Bölüm 25 Paragraf 2 TTDSG'ye dayanmaktadır. Kişisel verileriniz, web sitesinin en iyi işlevselliğini ve teklifimizin kullanıcı dostu ve etkili bir tasarımını sağlamaya yönelik öncelikli meşru menfaatimiz nedeniyle GDPR'nin 6. Maddesi 1. Fıkrasının f Bendi uyarınca işlenir. 
Sizinle ilgili kişisel verilerin bu şekilde işlenmesine, özel durumunuzla ilgili nedenlerden dolayı istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.


analiz      

Google Analytics'in Kullanımı
Web sitemizde Google Google Ireland Limited'in (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; "Google") web analiz hizmeti Google Analytics'i kullanıyoruz.
Veri işleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerini analiz etmenin yanı sıra pazarlama ve reklam amaçlarına da hizmet eder. Bu amaçla Google, bu web sitesinin operatörü adına elde edilen bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki bilgiler toplanabilir: IP adresi, sayfa erişim tarihi ve saati, tıklama yolu, kullandığınız tarayıcı ve kullandığınız cihazla ilgili bilgiler, ziyaret edilen sayfalar, yönlendiren URL (web sitemize eriştiğiniz web sitesi) , konum verileri, satın alma faaliyetleri. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.
Google Analytics, web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çerezler, tarayıcıdaki web depolama alanı ve web işaretçileri gibi teknolojileri kullanır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili bu şekilde oluşturulan bilgiler genellikle Google'ın ABD'deki bir sunucusuna iletilir ve orada saklanır. AB Komisyonu'nun ABD'ye yönelik bir yeterlilik kararı yok. Veri aktarımı, diğer şeylerin yanı sıra, kişisel verilerin korunmasına yönelik uygun garantiler olarak standart sözleşme hükümlerine dayanarak gerçekleştirilir ve bu hükümlere şu adresten ulaşılabilir: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks) /policies.google.com/privacy/frameworks) ve https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (https://business.safety.google/adsprocessorterms/). Hem Google hem de ABD devlet yetkilileri verilerinize erişebilir. Verileriniz Google tarafından arama geçmişiniz, kişisel hesaplarınız, diğer cihazlardaki kullanım verileriniz ve Google'ın hakkınızda sahip olduğu diğer veriler gibi diğer verilerle ilişkilendirilebilir.
Bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilmiştir. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf diğer ülkelerde önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır.
Çerezlerin veya benzer teknolojilerin kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesi 1. Bendi A Harfi ile birlikte Bölüm 25 Paragraf 1 Cümle 1 TTDSG'ye dayanarak izniniz ile gerçekleşir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a uyarınca izniniz üzerine gerçekleştirilir. Onayınızın iptalinden önce, onayınıza dayanarak gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeden, onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Kullanım koşulları ve veri korumasına ilişkin daha fazla bilgiyi https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) adresinde bulabilirsiniz veya https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) ve https://policies.google.com/technologies/cookies adreslerinde ?hl= de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).


Etkilenenlerin hakları ve saklama süresi

Depolama süresi
Sözleşme tamamen işlendikten sonra, veriler başlangıçta garanti süresi boyunca saklanacak, daha sonra özellikle vergi ve ticaret hukuku olmak üzere yasal saklama süreleri dikkate alınacak ve siz kabul etmedikçe son tarih sona erdikten sonra silinecektir. daha fazla işleme ve kullanıma yöneliktir.

Veri sahibinin hakları
Yasal gereklilikler karşılanırsa, GDPR'nin 15 ila 20. Maddeleri uyarınca aşağıdaki haklara sahip olursunuz: bilgi edinme, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri taşınabilirliği hakkı.
Ayrıca, GDPR Madde 21 Paragraf 1 f GDPR'ye göre, GDPR Madde 6 Paragraf 1 f uyarınca işlemeye ve ayrıca doğrudan reklam amacıyla işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Denetleyici makama şikayette bulunma hakkı
GDPR Madde 77'ye göre, kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde işlenmediğine inanıyorsanız denetleyici makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Diğer şeylerin yanı sıra, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabileceğiniz bizden sorumlu denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz:

Bağımsız Eyalet Veri Koruma Merkezi Schleswig-Holstein
Posta Kutusu 71 16
24171 Kiel
Tel.: +49 431 9881200
Faks: +49 431 9881223
E-posta: mail@datenschutzzentrum.de

İtiraz hakkı
Burada listelenen kişisel veri işleme, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f uyarınca meşru menfaatimize dayanıyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle bu işlemeye gelecekte etkili olacak şekilde istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.
İtiraz ettiğinizde, işleme için sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan zorlayıcı meşru nedenler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece, ilgili verilerin işlenmesi sonlandırılacaktır.

"Ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve pazarlamak amacıyla davranışsal ölçümler, ısı haritaları ve oturum tekrarı aracılığıyla web sitemizi nasıl kullandığınızı ve web sitemizle nasıl etkileşim kurduğunuzu belirlemek için Microsoft Clarity ve Microsoft Publishing ile ortaklık yapıyoruz. Web sitesi kullanım verileri, birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanılarak yakalanır ve ürünlerin/hizmetlerin ve çevrimiçi etkinliğin popülerliğini belirlemek için diğer izleme teknolojileri. Ayrıca bu bilgileri site optimizasyonu, dolandırıcılık/güvenlik amaçları ve reklamcılık amacıyla kullanırız. Microsoft'un verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Gizlilik Bildirimi."

son güncelleme: 29 Kasım 2022